Transport en opslag

VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
De regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn per soort vervoer verschillend. Vervoer over de weg heeft te maken met het ADR (Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route). De internationale verdragsteksten worden na wijziging steeds in het Nederlands vertaald en ook voor binnenlands vervoer van toepassing verklaard.

OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN
De opslageisen voor gevaarlijke stoffen zijn vanaf begin jaren negentig – naar aanleiding van de zogenaamde Post-Sandoz evaluatie – beschreven in de CPR 15 richtlijnen. Deze CPR 15-1, 15-2 en 15-3 richtlijnen zijn Vanaf eind juni 2005 zijn de opslageisen voor verpakte gevaarlijke stoffen opgenomen en één van de Publicatiereeksen Gevaarlijke Stoffen (PGS), namelijk de PGS-15. Zijn voorganger de CPR 15-3, ging specifiek over de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. De huidige richtlijn is ontwikkeld door verschillende overheidsinstanties in samenwerking met het bedrijfsleven, waaronder Agrodis.
De PGS 15 richtlijnen vind u via de volgende link (klik hier).