Agrodis nieuwsbrief nr. 1 van januari 2022

Deze eerste nieuwsbrief van 2022 beginnen we met de installatie van de nieuwe ministers.
Op 12 januari heeft er, georganiseerd door de vaste Kamercommissie van LNV, een ronde tafelgesprek plaatsgevonden met als onderwerp "gezonde gewassen en gezonde bodem".
Agrodis heeft een reactie gegeven op het nationaal actieplan duurzame gewasbescherming en wij vertellen u over het rapport wat het CLM in opdracht van het ministerie van LNV heeft gemaakt.
Verder geven wij u uitleg over de termen gevaar, blootstelling en risico en als laatste informeren wij u hoe om te gaan met de uitverkoop en opgebruik termijnen.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.