Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van februari 2022

In deze nieuwsbrief informeren wij u dat de stuurgroep Uitvoeringsprogramma Duurzame Gewasbescherming 2030 de adviezen t.a.v. het rapport "verkenning receptuursystemen" overneemt en dat tijdens de vergadering van deze stuurgroep tevens is gesproken over de alinea in het regeerakkoord m.b.t. gewasbescherming.
Verder leggen wij uit hoe te handelen in het geval van het ontvangen van een handhavingsverzoek.
De invoering van de Omgevingswet wordt met ten minste 3 maanden en mogelijk met 6 maanden uitgesteld.
Ook komen de wijzigingen in de NVWA-tarieven aan bod en zijn er op het kennisplatform ROUTE2023 factsheets over functionele agrobiodiversiteit, biostimulanten en onkruidbeheersing opgenomen.
Als laatste wijzen wij u op een aantal websites die extra overzicht bieden over inspirerende projecten in de Glastuinbouw en Akkerbouw.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.