Agrodis nieuwsbrief nr. 2 van maart 2021

In deze tweede nieuwsbrief van het jaar praten wij u bij over de verkiezingsuitslag van gisteren. Ook wordt u geïnformeerd over het vaststellen van het jaarplan 2021 door de stuurgroep, de acties in het UP 2030 waar Agrodis de trekker is en onze zorgen over het oplossen van knelpunten.
Andere onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: de toepassing drempels tussen ruggen toch niet verplicht, strenge regels voor gebruik azolen in de bollenteelt en erfemissie onderbelicht in emissieaanpak akkerbouwers.

De nieuwsbrief is beschikbaar op het extranet van Agrodis. Het extranet is alleen voor leden.