Agrodis nieuwsbrief nr. 4 van maart 2022

Voorbereidingen worden getroffen om in de loop van dit jaar in diverse regio’s van Nederland ervaring op te doen met de inzameling en recycling van lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. Op donderdag 31 maart 2022 is er een Teams meeting waar de distributie bedrijven met de contactpersonen en buitendienst kunnen aansluiten voor informatie over deze pilot. In de nieuwsbrief kunt u lezen hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.
Verder vertellen wij u aan welke voorwaarden uw etiketten voor zaaizaden met een gewasbeschermingsmiddel per 1 april 2022 moeten voldoen.
Hoe controleert de NVWA en hoe dient men om te gaan met w-nummers? U leest het in deze nieuwsbrief.
Als laatste leggen wij de werking én het belang van het toelatingsbeleid aan u uit.


De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.