Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van juni 2022

In deze 6e editie van de nieuwsbrief informeren wij u over het Kamerdebat over gewasbescherming welke op woensdag 8 juni jl. heeft plaatsgevonden. Dit Kamerdebat heeft vooral veel vragen opgeleverd. Een week eerder, op 1 juni, zijn tijdens een Wetgevingsdebat voorgestelde wijzigingen van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) besproken om te komen tot een verbod voor professioneel en particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Verder vertellen wij u over een rapport wat de NVWA heeft opgesteld met betrekking tot illegale handel. Er zijn een aantal Kamerbrieven verschenen, u vindt ze in deze nieuwsbrief.
Het Ctgb heeft besloten dat gewasbeschermingsmiddelen die veilig zijn voor de gangbare teelt, bij goed landbouwkundig gebruik ook veilig zijn voor de strokenteelt. Wij vertellen u hier meer over.
Als laatste stellen wij u voor aan de nieuwe voorzitter van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb).

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.