Agrodis nieuwsbrief nr. 6 van oktober 2021

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen. Agrodis heeft gereageerd op het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn. In de nieuwsbrief staat een link naar onze reactie. Ook besteden wij aandacht aan wijzigingen in de knaagdierbeheersting. Het RIVM gaat onderzoek doen naar de relatie gewasbeschermingsmiddelen en Parkinson. Er is een kort item over de kennisbijeenkomsten in november en u treft een item over de Algemene Ledenvergadering op 17 november a.s. Tot slot nog een in memoriam Leen de Regt.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.