Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van december 2021

In deze laatste nieuwsbrief van het jaar informeren wij u over het voornemen om verkoop en advies los te koppelen, zoals opgenomen in het coalitieakkoord. Wij attenderen u op het uitkomen van een tweetal rapporten vanuit AgriLink en wij vertellen u over het door de regering op te stellen plan van aanpak om de criminele handel in illegale gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen.
Verder zijn wij op zoek naar ervaringen en vragen wij om input hoe er op het boerenerf samengewerkt wordt met de zogenaamde niet-product gebonden adviseurs die werken met subsidie vanuit SABE. Wij praten u bij over de online georganiseerde Agrodis ALV waar Dirk-Jan Bakker als nieuw bestuurslid werd benoemd. Dirk-Jan introduceert zichzelf kort in deze nieuwsbrief. Ook op het secretariaat heeft er een wissel plaatsgevonden.
Tot slot wensen wij u hele fijne feestdagen toe en een fantastisch 2022!

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.