Agrodis nieuwsbrief nr. 7 van juli 2022

Op 22 juni jl. presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor de Verordening over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.
Verder zullen biostimulanten beschikbaar blijven voor Nederlandse telers en is de herziening van de ARIE-richtlijn uitgesteld. Ook informeren wij u over het toepassen van nieuwe veredelingstechnieken, zoals de CRISPR-Cas.
Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de Ledenvergadering van de vereniging Agrodis. Deze zal plaatsvinden op woensdag 23 november 2022. 
Agrodis organiseert op woensdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur een webinar over Agro Closer. Houd dit tijdstip alvast vrij! Ook is het in samenwerking met Artemis en CropLife NL georganiseerde webinar m.b.t. AgroCloSer, E-stewardship, Agro E-Label en Agro Recover van mei j.l. terug te kijken via het Agrodis extranet.
Als laatste vindt u in de nieuwsbrief een link naar de brochure van het Uitvoeringsprogramma 2030. Hierin zijn de doelen en uitgangspunten van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 beschreven in een fraai vormgegeven brochure.

De nieuwsbrief is ook nog na te lezen op het extranet. Dit is alleen toegankelijk voor leden.