LET OP: mogelijk komt uw spuitlicentie te vervallen

We zitten in deze bijzondere tijd, waarin we met veel beperkende maatregelen te maken hebben om het coronavirus onder controle te krijgen. Zo ervaren de toeleverende bedrijven die bij Agrodis zijn aangesloten ook diverse beperkingen bij het organiseren van verlengingsbijeenkomsten.

In normale jaren organiseren zij gezamenlijk honderden bijeenkomsten voor klanten en licentiehouders. Fysieke bijeenkomsten voor houders van spuitlicenties (bewijs van vakbekwaamheid) kunnen in veel gevallen niet doorgaan. Om deze reden richten veel toeleveranciers zich op de mogelijkheden die online worden geboden. De ontwikkelingen op dit terrein gaan razendsnel en de bedrijven spelen hier graag op in om hun klanten zodoende te kunnen blijven voorzien in hun informatiebehoefte.
 
De huidige situatie is dat online licentiebijeenkomsten alleen goedgekeurd worden door Bureau Erkenningen als het maximum aantal deelnemers 25 of lager is. De capaciteit is hierdoor maar heel beperkt, waardoor licentiehouders goed moeten opletten of zij wel op tijd de benodigde kennisbijeenkomsten kunnen volgen. Lukt dit niet voordat de coulanceregeling is afgelopen – op 30 april aanstaande – dan komt de spuitlicentie te vervallen en mag deze persoon geen professionele gewasbeschermingsmiddelen meer kopen, verhandelen, gebruiken, opslaan, etc.. Met de huidige opleidingscapaciteit, die nu heel beperkt is vanwege het lage aantal deelnemers, is de kans heel reëel dat dit gaat gelden voor een substantieel aantal spuitlicenties. Onwenselijk en onnodig, volgens de brancheorganisatie Agrodis. In haar ogen kunnen er ook kwalitatief goede bijeenkomsten worden georganiseerd met hogere aantallen deelnemers. De bedrijven en de techniek zijn er klaar voor. Agrodis roept Bureau Erkenningen op om hier spoedig in mee te bewegen.