Aanvraag lidmaatschap Vereniging Agrodis

Wij verwelkomen u graag als nieuw lid van de vereniging. Om (aspirant)lid van de vereniging Agrodis te worden vragen wij u om onderstaand formulier in te vullen en te verzenden. 
 
CDG-gecertificeerd:(*)

 
    
U verklaart bekend te zijn met de geldende statuten en het huishoudelijk reglement en akkoord te gaan met de daarin opgenomen rechten en plichten.
 
 
Rechtsgeldig vertegenwoordigd door: (**)  

(*) conform artikel 3 van het huishoudelijk reglement.
(**) Na ontvangst van uw aanvraag, wordt de bevestiging gestuurd naar de rechtsgeldig vertegenwoordiger zoals hier is ingevuld