Home

Welkom op de site van de Vereniging Agrodis!

De Vereniging Agrodis behartigt de belangen van de toeleveranciers van de Nederlandse land- en tuinbouwsector, die een totaalpakket leveren voor een gezonde teelt.
Bij de Vereniging zijn 36 bedrijven aangesloten die gezamenlijk meer dan 90 procent van het Nederlandse marktaandeel in gewasbeschermingsmiddelen distribueren. De leden hebben gezamenlijk ruim 150 vestigingen en ongeveer 550 adviseurs in dienst.

In de Algemene Ledenvergadering van Agrodis is de nieuwe missie, visie en strategie vastgesteld. De gerelateerde documenten kunt u vinden, door op deze link te klikken.

Route 2023; dé route voor een gezond gewas.
Route 2023 is een initiatief van de vereniging Agrodis ter ondersteuning en versterking van het dagelijkse functioneren van de erfbetreders, zoals de teeltadviseurs en de medewerkers van de waterschappen. Route 2023 staat in dienst van het bereiken van de doelstellingen uit de nota 'Gezonde Groei, Duurzame Oogst'. Route 2023 slaat een brug tussen het onderzoek, maatschappij en de praktijk.

Met deze goede verbinding zal informatie rondom duurzame gewasbescherming beter worden uitgewisseld en ontsloten. Route 2023 verbetert de vindbaarheid van de gewenste (teelt)maatregelen. Zo ook de veelbelovende maatregelen vanuit de verschillende projecten.