Toolbox Water

Toolbox WaterDoel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een waardevol product van een samenwerking tussen Agrodis, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Nefyto, Cumela en CLM..Het Toolboxteam Water heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.