Emissiereductie

Toolbox Water Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Een waardevol product van een samenwerking tussen Agrodis, Unie van Waterschappen, LTO Nederland, Nefyto, Cumela en CLM..Het Toolboxteam Water heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast zijn er toolboxkaarten ontwikkeld, die specifieke informatie bevatten over te treffen maatregelen om emissie vanaf het erf én het perceel (zie toolboxkaart nummer 2) te verminderen. De kaarten worden regelmatig geactualiseerd. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.